Begroting 2021

Bijlage

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

De Financiële verordening bepaalt dat u autoriseert op het niveau van taakvelden. Een overzicht van lasten en baten op het niveau van taakvelden mag om die reden niet ontbreken.

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Afval

Lasten

-2834

-2.440

-2.857

-2.951

-3.048

-3.148

Baten

3172

3.295

3.860

3.960

4.057

4.157

Saldo

338

855

1.003

1.009

1.009

1.009

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

0

Baten

29035

30.317

30.995

30.973

31.287

31.262

Saldo

29035

30.317

30.995

30.973

31.287

31.262

Arbeidsparticipatie

Lasten

-193

-218

-252

-257

-264

-264

Baten

0

Saldo

-193

-218

-252

-257

-264

-264

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-61

-38

-33

-33

-33

-33

Baten

8

13

13

13

13

13

Saldo

-53

-25

-20

-20

-20

-20

Begeleide participatie

Lasten

-1767

-1.693

-1.663

-1.590

-1.550

-1.550

Baten

0

-72

-105

-67

-42

Saldo

-1767

-1.693

-1.735

-1.695

-1.617

-1.592

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

3

-3

-3

-3

-3

-3

Baten

0

Saldo

3

-3

-3

-3

-3

-3

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-126

-115

-110

-110

-110

-110

Baten

138

153

138

138

138

138

Saldo

12

38

28

28

28

28

Belastingen overig

Lasten

-385

-414

-414

-414

-414

-414

Baten

2321

2.262

2.263

116

116

116

Saldo

1936

1.848

1.849

-298

-298

-298

Bestuur

Lasten

-2100

-1.511

-1.460

-1.476

-1.460

-1.460

Baten

91

Saldo

-2009

-1.511

-1.460

-1.476

-1.460

-1.460

Burgerzaken

Lasten

-537

-532

-543

-543

-575

-575

Baten

290

346

330

330

330

330

Saldo

-247

-185

-213

-213

-245

-245

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-1492

-1.635

-1.615

-1.615

-1.615

-1.615

Baten

108

110

110

110

110

110

Saldo

-1384

-1.525

-1.505

-1.505

-1.505

-1.505

Cultureel erfgoed

Lasten

-34

-46

-20

-20

-20

-20

Baten

0

Saldo

-34

-46

-20

-20

-20

-20

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-528

-610

-311

-309

-312

-312

Baten

24

24

23

23

23

23

Saldo

-504

-586

-288

-286

-289

-289

Economische ontwikkeling

Lasten

-964

-1.126

-1.047

-822

-822

-822

Baten

0

Saldo

-964

-1.126

-1.047

-822

-822

-822

Economische promotie

Lasten

-131

-148

-143

-143

-143

-143

Baten

129

123

124

125

125

125

Saldo

-2

-25

-19

-18

-18

-18

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

-10

Baten

0

Saldo

-10

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-338

-401

-547

-547

-547

-547

Baten

0

Saldo

-338

-401

-547

-547

-547

-547

Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

0

Baten

0

Saldo

0

Inkomensregelingen

Lasten

-4389

-6.336

-4.273

-4.240

-4.240

-4.240

Baten

3709

5.504

3.703

3.670

3.670

3.670

Saldo

-680

-832

-569

-569

-569

-569

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-3355

-3.767

-3.579

-3.579

-3.579

-3.579

Baten

23

Saldo

-3332

-3.767

-3.579

-3.579

-3.579

-3.579

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-4196

-4.587

-4.295

-4.295

-4.295

-4.295

Baten

0

Saldo

-4196

-4.587

-4.295

-4.295

-4.295

-4.295

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-875

-1.018

-1.412

-1.412

-1.412

-1.412

Baten

0

Saldo

-875

-1.018

-1.412

-1.412

-1.412

-1.412

Media

Lasten

-674

-688

-697

-697

-697

-697

Baten

194

233

233

233

233

233

Saldo

-480

-455

-464

-464

-464

-464

Milieubeheer

Lasten

-827

-958

-960

-910

-870

-870

Baten

12

Saldo

-815

-958

-960

-910

-870

-870

Musea

Lasten

-85

-77

-77

-77

-77

-77

Baten

0

Saldo

-85

-77

-77

-77

-77

-77

Mutaties reserves

Lasten

-2301

-1.912

-2.000

-2.108

-2.221

-2.221

Baten

6331

4.984

4.591

4.221

4.219

4.219

Saldo

4030

3.072

2.591

2.113

1.998

1.998

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-707

-826

-738

-735

-735

-735

Baten

191

140

108

108

108

108

Saldo

-516

-686

-630

-627

-627

-627

Onderwijshuisvesting

Lasten

-2645

-2.428

-2.656

-2.312

-2.362

-2.362

Baten

477

319

320

322

324

324

Saldo

-2167

-2.109

-2.336

-1.990

-2.038

-2.038

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-160

-141

-141

-141

-141

-141

Baten

0

Saldo

-160

-141

-141

-141

-141

-141

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-2307

-1.462

-1.281

-1.304

-1.324

-1.324

Baten

71

53

53

53

53

53

Saldo

-2236

-1.409

-1.228

-1.251

-1.271

-1.271

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-543

-667

-633

-539

-478

-478

Baten

22

36

40

40

40

40

Saldo

-521

-631

-593

-499

-438

-438

Overhead

Lasten

-8839

-9.220

-9.934

-9.929

-9.984

-9.858

Baten

1

Saldo

-8838

-9.220

-9.934

-9.929

-9.984

-9.858

Overige baten en lasten

Lasten

-161

-64

103

165

246

246

Baten

0

Saldo

-161

-64

103

165

246

246

OZB niet-woningen

Lasten

0

Baten

2047

2.083

2.169

2.682

2.682

2.682

Saldo

2047

2.083

2.169

2.682

2.682

2.682

OZB woningen

Lasten

0

Baten

2385

2.748

2.862

3.534

3.534

3.534

Saldo

2385

2.748

2.862

3.534

3.534

3.534

Parkeren

Lasten

-71

-98

-105

-105

-104

-104

Baten

6

4

4

4

4

4

Saldo

-65

-94

-101

-101

-100

-100

Riolering

Lasten

-1883

-1.599

-1.518

-1.518

-1.518

-1.518

Baten

2751

2.476

2.401

2.401

2.401

2.401

Saldo

868

877

883

883

883

883

Ruimtelijke ordening

Lasten

-821

-754

-508

-428

-428

-428

Baten

1032

Saldo

212

-754

-508

-428

-428

-428

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-1392

-2.374

-1.616

-1.670

-1.677

-1.677

Baten

24

10

Saldo

-1368

-2.364

-1.616

-1.670

-1.677

-1.677

Sportaccommodaties

Lasten

-2079

-2.181

-2.508

-2.571

-2.550

-2.548

Baten

440

484

396

397

398

398

Saldo

-1640

-1.696

-2.112

-2.173

-2.152

-2.150

Sportbeleid en activering

Lasten

-998

-1.065

-1.062

-1.062

-1.034

-1.034

Baten

7

Saldo

-990

-1.065

-1.062

-1.062

-1.034

-1.034

Treasury

Lasten

-90

253

442

519

579

579

Baten

839

854

846

839

832

832

Saldo

748

1.106

1.289

1.358

1.411

1.411

Verkeer en vervoer

Lasten

-2107

-2.420

-2.333

-2.275

-2.345

-2.412

Baten

189

162

158

158

158

158

Saldo

-1918

-2.258

-2.175

-2.117

-2.187

-2.254

Volksgezondheid

Lasten

-1045

-1.264

-1.303

-1.303

-1.303

-1.303

Baten

22

Saldo

-1023

-1.264

-1.303

-1.303

-1.303

-1.303

Wijkteams

Lasten

-1049

-1.373

-1.227

-1.210

-1.210

-1.210

Baten

0

Saldo

-1049

-1.373

-1.227

-1.210

-1.210

-1.210

Wonen en bouwen

Lasten

-1109

-731

-715

-705

-704

-704

Baten

745

484

447

410

775

395

Saldo

-363

-247

-268

-295

71

-309

Totaal saldo taakvelden

631

-1.467

71

-516

186

-133

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17