Begroting 2021

Programma 3 Bedrijvigheid

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Nederland

Bron

Vestigingen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar

143,1

148,6

143,7

143,7

151,6

LISA

Functiemenging

Index dat verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen

48,3

48,1

47,2

47,2

53,2

LISA

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17