Begroting 2021

Programma 3 Bedrijvigheid

Kunst en Cultuur

Wij willen dat zo veel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan culturele activiteiten, zowel actief als passief. Daarom liggen de accenten op het leggen van dwarsverbanden en het stimuleren van samenwerking. Samenwerking op basis van eigen initiatief, kracht en kwaliteit. We delen kennis en stemmen activiteiten meer op elkaar af, waardoor de diversiteit van het culturele aanbod wordt vergroot. We blijven ons richten op de thema’s: verbinden, samenwerken en cultuureducatie en zetten de lopende projecten, waar nodig in aangepaste vorm, uit de huidige nota 'Aandacht voor cultuur!' voort. Dat doen we samen met het culturele veld, maatschappelijke partners en het onderwijs.
We blijven aandacht houden voor het cultureel erfgoed als toeristische trekker.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Verbinden :
door krachten te bundelen en dwarsverbanden te leggen kunnen zo veel mogelijk inwoners meedoen aan cultuur.

DOEL B
Samenwerken :
bevorderen van samenwerking tussen verschillende culturele instellingen onderling én met het onderwijs en andere organisaties in het maatschappelijk veld.
Vergroten van diversiteit van het culturele aanbod en de kwaliteit hiervan.

DOEL C
Cultuureducatie :
bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vergroten van kennis van cultuur én de belangstelling hiervoor.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
> Voortzetten in nieuwe vorm Cultureel Café Lisse.

> Continueren Beleidsregel 'Muziek, zang en podiumkunsten'

> Benutten Bibliotheek Bollenstreek als facilitator van culturele activiteiten.

> Opstellen projectschets 'De historie van Lisse beschreven'

ACTIVITEITEN DOEL B
> Voortzetten netwerkoverleg VO en culturele instellingen.

> Aansluiting zoeken bij de Nationale Kunstweek.

> Nieuwe invulling cultuurpagina Lisse.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Voortzetten deelname aan deelregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.

> Voortzetten samenwerkingsprojecten VO-scholen en culturele instellingen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Commissie Culturele Zaken
Kunstcommissie
Cultuurverenigingen- en organisaties
Bibliotheek Bollenstreek
Vereniging Oud Lisse
Cultuureducatiegroep
Museum De Zwarte Tulp
't Huys Dever
Keukenhof
Fioretticollege
Basisscholen Lisse
VVV Bollenstreek/Kleurrijk Lisse
Stichting Lisse Marketing
Kunstenaars
Welzijnskwartier
Welzijnskompas
Team Buurtsportcoaches Lisse

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17