Begroting 2021

Programma 3 Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

61

38

33

33

33

33

Economische promotie

131

148

143

143

143

143

Economische ontwikkeling

964

1.126

1.047

822

822

822

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10

Totaal Regionale economie

1.166

1.312

1.223

998

998

998

Thema Kunst & Cultuur

Media

674

688

697

697

697

697

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

528

610

311

309

312

312

Cultureel erfgoed

34

46

20

20

20

20

Musea

85

77

77

77

77

77

Totaal Kunst & Cultuur

1.321

1.420

1.105

1.102

1.106

1.106

Totaal lasten

2.487

2.732

2.328

2.100

2.103

2.103

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Kunst & Cultuur

Media

194

233

233

233

233

233

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

24

24

23

23

23

23

Totaal Kunst & Cultuur

218

257

256

256

256

256

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

8

13

13

13

13

13

Economische promotie

129

123

124

125

125

125

Totaal Regionale economie

137

136

137

138

138

138

Totaal baten

355

393

393

394

394

394

Saldo van baten en lasten

-2.132

-2.339

-1.935

-1.706

-1.709

-1.709

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

50

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

-90

-49

0

0

0

0

Totaal reserves

-41

-49

0

0

0

0

Saldo na bestemming

-2.092

-2.290

-1.935

-1.706

-1.709

-1.709

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17