Begroting 2021

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Onvoorzien

In overeenstemming met de kadernota bevat de (meerjaren)begroting een stelpost van
€ 100.000 voor onvoorziene
incidentele uitgaven. Voor een beschikking over die stelpost geldt de begrotingsdiscipline, waarbij lasten eenmalig incidenteel ten laste van onvoorzien kunnen worden gebracht. Indien zij een structureel karakter hebben, zal via kadernota en begroting dekking gevonden moeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17