Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Communicatie

Communicatie gebeurt in samenspraak en in samenhang met raad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Proactieve online en offline communicatie is onderdeel van ons handelen waarbij oog is voor ieders rol. We investeren in het verstevigen van de positie van de gemeente Lisse rond de thema’s; aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners en duurzame innovatie. We laten zien wat we doen en welke resultaten we bereiken.  

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

DOEL A
Verder versterken van de positionering van de gemeente Lisse.

DOEL B
Communicatie faciliteert overheidsparticipatie.

DOEL C
Communicatieve vaardigheden van de medewerkers verder verbeteren.

DOEL D
Verder versterken van verbinding met de samenleving door actief te communiceren (online en offline).

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

ACTIVITEITEN DOEL A
Het opstellen en uitvoeren van een strategisch communicatie- programma 2021 om daarmee de positie van de gemeente Lisse te versterken.

ACTIVITEITEN DOEL B
> Pilot (raad) en overheidsparticipatie.

ACTIVITEITEN DOEL C
> Activiteiten gericht op stimuleren van maatschappelijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn van de organisatie.

ACTIVITEITEN DOEL D
> opstellen online contentstrategie en programma (online ontwikkeling o.a. Instagram).

->Door middel van webcare en de newsroom de buitenwereld naar binnen halen.

> Inzetten en evalueren van het digipanel Lisse.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen *

Overige samenwerkingspartners

Werkorganisatie HLTsamen
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Samenwerking Belastingen Bollenstreek
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)
Alliander N.V.
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

* De overige verbonden partijen zijn opgenomen bij het van toepassing zijnde programma.

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17