Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Zie begroting GR HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

*

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

*

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

*

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

459

49

511

511

*

Overhead

% van de totale lasten

17%

16%

16%

16%

*

* Eigen gegevens

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17