Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Kaderstellende stukken

Kaderstellende stukken

  • Coalitieakkoord 2018-2022 'Samen duurzaam denken, samen vernieuwend doen!'
  • Kadernota 2020-2023
  • Startnotitie 'Klimmen zonder te vallen' (2017)
  • Plan van aanpak Werkorganisatie Hillegom, Lisse, Teylingen: HLT Samen (2015)
  • Bedrijfsplan HLT Samen Sterker! (2016)

 

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17