Begroting 2021

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

126

115

110

110

110

110

Burgerzaken

537

532

543

543

575

575

Totaal Dienstverlening

663

646

653

653

685

685

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

2.100

1.511

1.460

1.476

1.460

1.460

Totaal Regionale samenwerking

2.100

1.511

1.460

1.476

1.460

1.460

Totaal lasten

2.762

2.157

2.113

2.129

2.145

2.145

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

138

153

138

138

138

138

Burgerzaken

290

346

330

330

330

330

Totaal Dienstverlening

428

499

468

468

468

468

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

91

0

0

0

0

Totaal Regionale samenwerking

91

Totaal baten

519

499

468

468

468

468

Saldo van baten en lasten

-2.243

-1.658

-1.645

-1.661

-1.677

-1.677

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

-797

-220

-40

-40

0

0

Totaal reserves

-797

-220

-40

-40

0

0

Saldo na bestemming

-1.446

-1.438

-1.605

-1.621

-1.677

-1.677

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17