Begroting 2021

Programma 2 Leefomgeving

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

543

667

633

539

478

478

Crisisbeheersing en brandweer

1.492

1.635

1.615

1.615

1.615

1.615

Totaal Veiligheid

2.035

2.303

2.248

2.154

2.092

2.092

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

2.107

2.420

2.333

2.275

2.345

2.412

Parkeren

71

98

105

105

104

104

Totaal Mobiliteit

2.178

2.518

2.438

2.379

2.449

2.516

Thema Wonen

Wonen en bouwen

1.109

731

715

705

704

704

Ruimtelijke ordening

821

754

508

428

428

428

Totaal Wonen

1.929

1.485

1.223

1.132

1.132

1.132

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.307

1.462

1.281

1.304

1.324

1.324

Afval

2.834

2.440

2.857

2.951

3.048

3.148

Riolering

1.883

1.599

1.518

1.518

1.518

1.518

Milieubeheer

827

958

960

910

870

870

Begraafplaatsen en crematoria

-3

3

3

3

3

3

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

7.849

6.462

6.618

6.685

6.763

6.863

Totaal lasten

13.991

12.768

12.527

12.351

12.436

12.604

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Mobiliteit

Verkeer en vervoer

189

162

158

158

158

158

Parkeren

6

4

4

4

4

4

Totaal Mobiliteit

195

166

162

162

162

162

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

71

53

53

53

53

53

Afval

3.172

3.295

3.860

3.960

4.057

4.157

Riolering

2.751

2.476

2.401

2.401

2.401

2.401

Milieubeheer

12

0

0

0

0

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

6.006

5.824

6.314

6.414

6.511

6.611

Thema Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

22

36

40

40

40

40

Crisisbeheersing en brandweer

108

110

110

110

110

110

Totaal Veiligheid

130

146

150

150

150

150

Thema Wonen

Wonen en bouwen

745

484

447

410

775

395

Ruimtelijke ordening

1.032

0

0

0

0

Totaal Wonen

1.778

484

447

410

775

395

Totaal baten

8.109

6.620

7.073

7.136

7.598

7.318

Saldo van baten en lasten

-5.882

-6.148

-5.455

-5.215

-4.838

-5.285

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

152

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

-1.208

-570

-410

-410

-410

-410

Totaal reserves

-1.056

-570

-410

-410

-410

-410

Saldo na bestemming

-4.827

-5.578

-5.045

-4.805

-4.428

-4.875

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17