Begroting 2021

Financiële begroting

De financiële begroting heeft de volgende doelen:

  • autorisatie: na vaststellen door de gemeenteraad goedkeuring geven aan het doen van uitgaven;
  • allocatie: keuzes maken voor welke taken de middelen worden ingezet;
  • inzicht: verschaffen van inzicht in de financiële begroting (ook op lange termijn).

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn eisen gesteld aan de specifieke informatie die moet zijn opgenomen in de financiële begroting. De bedoeling hiervan is om de transparantie van de gemeentelijke begroting te verhogen. Deze verplichte onderwerpen zijn de uitgangspunten voor de structuur van de programmabegroting.

  • Het overzicht van baten en lasten in de begroting
  • De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.
Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17