Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Omschrijving investering

Invest. 2021

Invest 2022

Invest. 2023

Invest. 2024

Afschr. termijn

 Gebiedsprogramma 

       50.000

       20

 Gebiedsprogramma 

     25.000

       20

 Gebiedsprogramma 

       25.000

       20

 Renovatie Blokhuis 

      170.000

       15

 Reconstructies 

      455.000

       40

 Reconstructie Heereweg/ Laan van Rijckevorsel 

      455.000

              -  

       40

 Reconstructies 

      455.000

       40

 Reconstructies 

      455.000

       40

 Ophoging Zeeheldenwijk Van Speyckstraat 

      248.000

       40

 Duurzaam Veilig 

       37.500

       40

 Duurzaam Veilig 

       37.500

       40

 Verkeersstructuur 

      818.000

       40

 Verkeersstructuur 

              -  

      818.000

       40

 Uitritconstructie Broekweg Kanaalstraat Van Speykstraat 

       55.000

              -  

       40

 Uitritconstructie Heereweg Lindenlaan 

       40.000

              -  

       40

 Verlichtingsplan, armaturen 

      177.000

       20

 Verlichtingsplan, armaturen 

      181.000

       20

 Verlichtingsplan, armaturen 

      219.000

       20

 Verlichtingsplan, armaturen 

      191.000

       20

 Vervangen 2 voetgangersbruggen 

      130.000

       35

 Vervangen voetgangersbrug Grote Beer Weegschaal 

       93.000

       35

 Vervangen bomen Voerman 

      130.000

       20

 Vervangen groen 

      250.000

       20

 GRP, drukriolering 3e Poellaan, Jachthavendam en Rijckevorsel 

       15.000

       15

 GRP, individuele behandeling afvalwater Loosterweg Noord 2J 

         9.000

       15

 GRP, randvoorziening Tasmanstraat 

       65.000

       15

 GRP, rioolgemalen Van der Veldstraat en Grevelingstraat 

       61.000

       15

 GRP,drukriol. buitengebied aanleg 1985 electromechanisch 

      916.000

       15

 GRP, rioolgemalen Driehuizenpark/De Engel electromechanisch 

       63.000

       15

 GRP, verbetering vrijvervalriolering 

   1.157.000

       50

 GRP, verbetering vrijvervalriolering 

      218.000

       50

 GRP, verbetering vrijvervalriolering 

   1.631.000

       50

 GRP, verbetering vrijvervalriolering 

      829.000

       50

 GRP, rioolgemaal Blinkerd Meerenburgh Frans Halsstraat 

      191.000

       15

 Vernieuwbouw Lisbloemschool 

      150.000

              -  

       40

 Vernieuwbouw Lisbloemschool 

              -  

   2.000.000

       40

 Vervangen kunstgrasvelden FC Lisse 

      759.000

       10

 Vervanging vloerbedekking raadzaal 

       30.000

       10

 TOTAAL 

3.458.500

4.264.500

4.220.000

1.666.000

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17