Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Structureel begrotingsevenwicht

 

bedragen x € 1.000

Programma

Lasten

Baten 

Saldo

Lasten

Baten 

Saldo

2021

2021

2021

2022

2022

2022

Vitaliteit

   -27.273

     4.455

     -22.818

   -26.924

     4.392

   -22.532

Leefomgeving

   -12.527

     7.073

       -5.454

   -12.351

     7.136

     -5.215

Bedrijvigheid

     -2.328

        393

       -1.935

     -2.100

        394

     -1.706

Bestuur en ondersteuning

     -2.014

        468

       -1.546

     -2.029

        468

     -1.561

Totaal lasten en baten

 -44.142

  12.389

   -31.753

 -43.404

  12.390

 -31.014

Algemene dekkingsmiddelen

         132

   39.135

      39.267

         270

   38.144

    38.414

Overhead

     -9.934

       -9.934

     -9.929

     -9.929

Onvoorzien

        -100

          -100

        -100

        -100

Subtotaal

   -54.044

   51.524

       -2.520

   -53.163

   50.534

     -2.629

Mutaties reserves

     -2.000

     4.591

        2.591

     -2.108

     4.221

      2.113

Saldo incl. mutaties reserves 

   -56.044

   56.115

             71

   -55.271

   54.755

        -516

Correctie incidentele baten en lasten 

      1.093

           -  

        1.093

           66

           -  

           66

Structureel resultaat begroting 

 -54.951

  56.115

       1.164

 -55.205

  54.755

      -450

bedragen x € 1.000

Programma

Lasten

Baten 

Saldo

Lasten

Baten 

Saldo

2023

2023

2023

2024

2024

2024

Vitaliteit

   -26.899

     4.433

     -22.466

   -26.897

     4.458

   -22.439

Leefomgeving

   -12.436

     7.598

       -4.838

   -12.604

     7.318

     -5.286

Bedrijvigheid

     -2.103

        394

       -1.709

     -2.103

        394

     -1.709

Bestuur en ondersteuning

     -2.045

        468

-1577

     -2.044

        468

     -1.576

Totaal lasten en baten

 -43.483

  12.893

   -30.590

 -43.648

  12.638

 -31.010

Algemene dekkingsmiddelen

         412

   38.450

      38.862

         412

   38.425

    38.837

Overhead

     -9.984

       -9.984

     -9.858

     -9.858

Onvoorzien

        -100

          -100

        -100

        -100

Subtotaal

   -53.155

   51.343

       -1.812

   -53.194

   51.063

     -2.131

Mutaties reserves

     -2.221

     4.219

        1.998

     -2.221

     4.219

      1.998

Saldo incl. mutaties reserves 

   -55.376

   55.562

           186

   -55.415

   55.282

        -133

Correctie incidentele baten en lasten 

            -  

           -  

              -  

            -  

           -  

            -  

Structureel resultaat begroting 

 -55.376

  55.562

          186

 -55.415

  55.282

      -133

 

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17