Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Overzicht van reserves

 bedragen x € 1.000 

 Saldo 1 januari 

2021

bij

af

2022

bij

af

2023

bij

af

2024

 Algemene reserve 

1.469

-40

1.429

-40

1.389

1.389

 Bestemmingsreserves: 

 Weerstandsvermogen 

2.735

2.735

2.735

2.735

 Verkoop gronden 

0

0

0

0

 Overhevelen budgetten 

249

-20

229

-20

209

-20

189

 IHP/Accommodatiebeleid 

14.578

2.000

-4.106

12.472

2.108

-3.736

10.844

2.221

-3.774

9.291

 Regionaal Invest.fonds 

1.697

-410

1.287

-410

877

-410

467

 Keukenhofbijdrage 

0

0

0

0

 Arbeidsgerelateerde kost. 

81

81

81

81

 Totaal bestemmingsreserve 

19.340

2.000

-4.536

16.804

2.108

-4.166

14.746

2.221

-4.204

12.763

 Totaal 

20.809

2.000

-4.576

18.233

2.108

-4.206

16.135

2.221

-4.204

14.152

Overzicht van voorzieningen

 bedragen x € 1.000 

 Saldo 1 januari 

2021

bij

af

2022

bij

af

2023

bij

af

2024

 Stadsvernieuwing 

476

476

476

476

 Baggeren 

291

70

-58

303

70

-24

349

70

-70

349

 Reiniging 

0

14

14

9

23

10

32

 Riolering 

1.431

-2

1.429

4

1.433

-41

1.392

 M.O.P. Gebouwen 

706

159

-203

662

159

-241

580

159

-210

529

 M.O.P. Accommodaties 

308

305

-70

543

305

-34

814

305

-124

995

 Herplantplicht bomen 

16

16

16

16

 Beschoeiïngen 

370

149

-149

370

149

-149

370

149

-149

370

 M.O.P Bruggen 

63

56

-37

82

56

-37

101

56

-37

120

 Pensioenen wethouders 

2.797

2.797

2.797

2.797

 Wegen 

851

620

-620

851

620

-620

851

620

-620

851

 Totaal voorzieningen 

7.309

1.373

-1.139

7.543

1.372

-1.105

7.810

1.369

-1.251

7.928

Totaal van reserves en voorzieningen

 bedragen x € 1.000 

 Saldo 1 januari 

2021

bij

af

2022

bij

af

2023

bij

af

2024

 Reserves 

20.809

2.000

-4.576

 18.233

  2.108

-4.206

  16.135

  2.221

-4.204

14.152

 Voorzieningen 

7.309

1.373

-1.139

   7.543

  1.372

-1.105

   7.810

  1.369

-1.251

7.928

 TOTAAL 

28.118

3.373

-5.715

25.776

3.480

-5.311

23.945

3.590

-5.455

22.080

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17