Begroting 2021

Home

Financiële begroting

Overzicht van incidentele baten en lasten

 

Bedragen x € 1.000

 Omschrijving            

 Begroting 

 Begroting 

 Begroting 

 Begroting 

 (- = nadeel) 

2021

2022

2023

2024

 Lasten 

 Baten 

 Lasten 

 Baten 

 Lasten 

 Baten 

 Lasten 

 Baten 

 Programma Vitaliteit 

 Kadernota: 

 Ontschottingsbudget CJG 

      -17

 Armoede/lokale minimaregelingen 

      -33

 Bestaand beleid: 

 Autonome ontwikkelingen Basis onderwijs 

    -305

 Subtotaal programma 1 

    -355

        -  

        -  

        -  

      -  

      -  

      -  

      -  

 Programma Leefomgeving 

 Kadernota: 

 Exploitatie Milieustraat 3.0 

      -10

 Nieuw beleid: 

 Onderzoekskosten station Lisse 

      -50

 Onderzoek station Lisse, extra FTE 

      -25

 Implementatie Omgevingswet 

      -80

 Integrale handhaving huisvesting Moelanders 

      -94

 Bestaand beleid: 

 Straatmeubilair kosten onderhoud 

       -3

       -3

 Mobiliteitsplan 

      -35

 Maken van visie op verblijfsrecreatie 

      -10

      -10

 Duurzaamheidsbeleid uitvoeren 0,5 fte 

      -40

      -40

 Duurzaamheid uitvoeringsbudget 

      -40

 Woonvisie 

      -10

 Ondermijning 

      -94

 Duurzaamheid Algemene reserve 

 Subtotaal programma 2 

    -491

       -

      -53

      -

      -  

      -  

      -  

      -  

 Programma Bedrijvigheid 

 Kadernota: 

 Revitalisering Dorpshart 

      -50

 Bestaand beleid: 

 Brede economische agenda 

    -187

 Subtotaal programma 3 

    -237

        -  

        -  

        -  

      -  

      -  

      -  

      -  

 Programma Bestuur en ondersteuning 

 Kadernota: 

 Bestaand beleid: 

 Participatie 

      -10

 Precariobelasting 

 IT (Ipads) raad 

       -8

 Wethouders integriteitsonderzoek 

       -5

 Subtotaal programma 4 

      -10

  -

      -13

        -  

      -  

     -  

      -  

      -  

 Totaal incidentele baten en lasten 

 -1.093

  -

      -66

        -

       -  

   -  

       -  

       -  

Deze pagina is gebouwd op 02/08/2021 10:26:36 met de export van 02/08/2021 10:16:17